GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
14.537.298.000đ
 • 04
 • 09
 • 10
 • 22
 • 41
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 14.537.298.000₫
Giải nhất           24 10.000.000₫
Giải nhì         921 300.000₫
Giải ba       15416 30.000₫
 • 06
 • 13
 • 19
 • 20
 • 37
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 13.230.312.000₫
Giải nhất           22 10.000.000₫
Giải nhì         921 300.000₫
Giải ba       14312 30.000₫
 • 08
 • 10
 • 19
 • 25
 • 35
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             3 25.029.626.667₫
Giải nhất           87 10.000.000₫
Giải nhì         2817 300.000₫
Giải ba       41078 30.000₫
 • 09
 • 11
 • 15
 • 28
 • 33
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 69.074.823.500₫
Giải nhất           73 10.000.000₫
Giải nhì         2689 300.000₫
Giải ba       41076 30.000₫
 • 08
 • 10
 • 17
 • 19
 • 24
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 62.996.443.000₫
Giải nhất           33 10.000.000₫
Giải nhì         1828 300.000₫
Giải ba       31645 30.000₫
 • 03
 • 09
 • 10
 • 27
 • 35
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 57.421.891.500₫
Giải nhất           39 10.000.000₫
Giải nhì         1920 300.000₫
Giải ba       32035 30.000₫
 • 02
 • 06
 • 13
 • 20
 • 28
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 52.007.827.500₫
Giải nhất           42 10.000.000₫
Giải nhì         1593 300.000₫
Giải ba       27413 30.000₫