GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
19.422.090.500đ
 • 04
 • 11
 • 19
 • 20
 • 35
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 19.422.090.500₫
Giải nhất           24 10.000.000₫
Giải nhì         1131 300.000₫
Giải ba       17869 30.000₫
 • 04
 • 05
 • 07
 • 24
 • 27
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 17.875.801.500₫
Giải nhất           17 10.000.000₫
Giải nhì         953 300.000₫
Giải ba       16363 30.000₫
 • 03
 • 05
 • 08
 • 31
 • 33
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 16.272.183.500₫
Giải nhất           21 10.000.000₫
Giải nhì         793 300.000₫
Giải ba       14773 30.000₫
 • 01
 • 12
 • 21
 • 28
 • 30
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 14.840.078.500₫
Giải nhất           18 10.000.000₫
Giải nhì         788 300.000₫
Giải ba       14836 30.000₫
 • 05
 • 10
 • 14
 • 25
 • 42
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 13.397.869.000₫
Giải nhất           15 10.000.000₫
Giải nhì         871 300.000₫
Giải ba       14638 30.000₫
 • 03
 • 05
 • 10
 • 17
 • 25
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             1 43.132.025.000₫
Giải nhất           47 10.000.000₫
Giải nhì         1581 300.000₫
Giải ba       24131 30.000₫
 • 02
 • 26
 • 35
 • 41
 • 42
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 39.062.754.000₫
Giải nhất           32 10.000.000₫
Giải nhì         1341 300.000₫
Giải ba       21596 30.000₫