GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
72.457.474.800đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
5.226.019.500đ
 • 20
 • 27
 • 36
 • 43
 • 45
 • 47
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 72.457.474.800₫
Jackpot 2             0 5.226.019.500₫
Giải nhất           5 40.000.000₫
Giải nhì         635 500.000₫
Giải ba       14725 50.000₫
 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 67.899.735.300₫
Jackpot 2             0 4.719.604.000₫
Giải nhất           8 40.000.000₫
Giải nhì         676 500.000₫
Giải ba       13877 50.000₫
 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 64.650.236.700₫
Jackpot 2             0 4.358.548.600₫
Giải nhất           4 40.000.000₫
Giải nhì         555 500.000₫
Giải ba       13751 50.000₫
 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 61.815.809.550₫
Jackpot 2             0 4.043.612.250₫
Giải nhất           6 40.000.000₫
Giải nhì         584 500.000₫
Giải ba       12178 50.000₫
 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 59.333.976.300₫
Jackpot 2             0 3.767.853.000₫
Giải nhất           1 40.000.000₫
Giải nhì         642 500.000₫
Giải ba       13037 50.000₫
 • 26
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 56.990.967.600₫
Jackpot 2             0 3.507.518.700₫
Giải nhất           9 40.000.000₫
Giải nhì         563 500.000₫
Giải ba       13789 50.000₫
 • 13
 • 20
 • 32
 • 37
 • 43
 • 49
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 54.554.601.450₫
Jackpot 2             0 3.236.811.350₫
Giải nhất           10 40.000.000₫
Giải nhì         584 500.000₫
Giải ba       12414 50.000₫