Tra cứu sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Chủ nhật
10/12/2023
Khánh Hòa
21 - 21
Kon Tum
95 - 58
Thừa Thiên Huế
45 - 08
Thứ bảy
09/12/2023
Đà Nẵng
08 - 94
Quảng Ngãi
64 - 87
Đắk Nông
21 - 70
Thứ sáu
08/12/2023
Gia Lai
81 - 33
Ninh Thuận
18 - 61
Thứ năm
07/12/2023
Bình Định
74 - 43
Quảng Trị
42 - 09
Quảng Bình
18 - 45
Thứ tư
06/12/2023
Đà Nẵng
72 - 17
Khánh Hòa
28 - 16
Thứ ba
05/12/2023
Đắk Lắk
68 - 17
Quảng Nam
71 - 24
Thứ hai
04/12/2023
Thừa Thiên Huế
65 - 93
Phú Yên
48 - 72
Chủ nhật
03/12/2023
Khánh Hòa
09 - 43
Kon Tum
43 - 29
Thừa Thiên Huế
71 - 06
Thứ bảy
02/12/2023
Đà Nẵng
49 - 67
Quảng Ngãi
01 - 10
Đắk Nông
58 - 38
Thứ sáu
01/12/2023
Gia Lai
54 - 04
Ninh Thuận
44 - 36
Thứ năm
30/11/2023
Bình Định
29 - 16
Quảng Trị
96 - 06
Quảng Bình
70 - 09
Thứ tư
29/11/2023
Đà Nẵng
93 - 58
Khánh Hòa
82 - 49
Thứ ba
28/11/2023
Đắk Lắk
20 - 93
Quảng Nam
25 - 20
Thứ hai
27/11/2023
Thừa Thiên Huế
32 - 09
Phú Yên
98 - 19
Chủ nhật
26/11/2023
Khánh Hòa
97 - 09
Kon Tum
26 - 32
Thừa Thiên Huế
22 - 34
Thứ bảy
25/11/2023
Đà Nẵng
55 - 57
Quảng Ngãi
50 - 34
Đắk Nông
63 - 10
Thứ sáu
24/11/2023
Gia Lai
51 - 75
Ninh Thuận
68 - 88
Thứ năm
23/11/2023
Bình Định
70 - 57
Quảng Trị
48 - 55
Quảng Bình
86 - 49
Thứ tư
22/11/2023
Đà Nẵng
93 - 40
Khánh Hòa
86 - 91
Thứ ba
21/11/2023
Đắk Lắk
93 - 04
Quảng Nam
12 - 39
Thứ hai
20/11/2023
Thừa Thiên Huế
71 - 27
Phú Yên
34 - 87
Chủ nhật
19/11/2023
Khánh Hòa
67 - 56
Kon Tum
56 - 06
Thừa Thiên Huế
41 - 63
Thứ bảy
18/11/2023
Đà Nẵng
39 - 91
Quảng Ngãi
73 - 61
Đắk Nông
89 - 24
Thứ sáu
17/11/2023
Gia Lai
24 - 15
Ninh Thuận
15 - 96
Thứ năm
16/11/2023
Bình Định
64 - 28
Quảng Trị
49 - 96
Quảng Bình
45 - 35
Thứ tư
15/11/2023
Đà Nẵng
40 - 72
Khánh Hòa
05 - 02
Thứ ba
14/11/2023
Đắk Lắk
12 - 51
Quảng Nam
49 - 95
Thứ hai
13/11/2023
Thừa Thiên Huế
61 - 75
Phú Yên
34 - 08
Chủ nhật
12/11/2023
Khánh Hòa
27 - 53
Kon Tum
44 - 74
Thừa Thiên Huế
35 - 95
Thứ bảy
11/11/2023
Đà Nẵng
47 - 56
Quảng Ngãi
71 - 72
Đắk Nông
98 - 85
Thứ sáu
10/11/2023
Gia Lai
89 - 76
Ninh Thuận
99 - 66
Thứ năm
09/11/2023
Bình Định
32 - 74
Quảng Trị
97 - 76
Quảng Bình
93 - 30
Thứ tư
08/11/2023
Đà Nẵng
76 - 19
Khánh Hòa
26 - 63
Thứ ba
07/11/2023
Đắk Lắk
32 - 32
Quảng Nam
51 - 82
Thứ hai
06/11/2023
Thừa Thiên Huế
39 - 74
Phú Yên
70 - 81
Chủ nhật
05/11/2023
Khánh Hòa
06 - 14
Kon Tum
17 - 36
Thừa Thiên Huế
15 - 13
Thứ bảy
04/11/2023
Đà Nẵng
83 - 06
Quảng Ngãi
12 - 44
Đắk Nông
73 - 17
Thứ sáu
03/11/2023
Gia Lai
21 - 65
Ninh Thuận
29 - 70
Thứ năm
02/11/2023
Bình Định
75 - 06
Quảng Trị
49 - 40
Quảng Bình
89 - 66
Thứ tư
01/11/2023
Đà Nẵng
22 - 93
Khánh Hòa
28 - 61
Thứ ba
31/10/2023
Đắk Lắk
20 - 49
Quảng Nam
43 - 82
Thứ hai
30/10/2023
Thừa Thiên Huế
28 - 32
Phú Yên
07 - 43
Chủ nhật
29/10/2023
Khánh Hòa
54 - 48
Kon Tum
58 - 00
Thừa Thiên Huế
54 - 93
Thứ bảy
28/10/2023
Đà Nẵng
18 - 31
Quảng Ngãi
75 - 34
Đắk Nông
86 - 90
Thứ sáu
27/10/2023
Gia Lai
18 - 17
Ninh Thuận
64 - 17
Thứ năm
26/10/2023
Bình Định
40 - 69
Quảng Trị
75 - 09
Quảng Bình
14 - 07
Thứ tư
25/10/2023
Đà Nẵng
66 - 07
Khánh Hòa
55 - 77
Thứ ba
24/10/2023
Quảng Nam
22 - 40
Đắk Lắk
18 - 23
Thứ hai
23/10/2023
Thừa Thiên Huế
‍16 - 87
Phú Yên
‍23 - 78
Chủ nhật
22/10/2023
Khánh Hòa
83 - 37
Kon Tum
33 - 60
Thừa Thiên Huế
40 - 07
Thứ sáu
20/10/2023
Gia Lai
‍91 - 75
Ninh Thuận
‍23 - 03
Thứ tư
18/10/2023
Đà Nẵng
‍67 - 00
Khánh Hòa
‍53 - 66
Thứ ba
17/10/2023
Quảng Nam
‍43 - 79
Thứ hai
16/10/2023
Thừa Thiên Huế
‍08 - 45
Phú Yên
‍29 - 65
Thứ sáu
13/10/2023
Gia Lai
‍60 - 35
Ninh Thuận
‍12 - 36
Thứ tư
11/10/2023
Đà Nẵng
‍14 - 13
Khánh Hòa
‍08 - 89
Thứ ba
10/10/2023
Quảng Nam
75 - 89
Thứ hai
09/10/2023
Thừa Thiên Huế
65 - 81
Phú Yên
38 - 18
Thứ bảy
07/10/2023
Đà Nẵng
14 - 51
Quảng Ngãi
09 - 21
Đắk Nông
85 - 54
Thứ sáu
06/10/2023
Gia Lai
55 - 33
Ninh Thuận
98 - 02
Thứ tư
04/10/2023
Đà Nẵng
46 - 64
Khánh Hòa
56 - 58
Thứ ba
03/10/2023
Đắk Lắk
01 - 88
Quảng Nam
25 - 50
Thứ hai
02/10/2023
Thừa Thiên Huế
13 - 83
Phú Yên
17 - 67
Chủ nhật
01/10/2023
Khánh Hòa
97 - 18
Kon Tum
46 - 29
Thừa Thiên Huế
65 - 24
Thứ bảy
30/09/2023
Đà Nẵng
31 - 60
Quảng Ngãi
26 - 08
Đắk Nông
50 - 79
Thứ sáu
29/09/2023
Gia Lai
19 - 24
Ninh Thuận
00 - 46
Thứ năm
28/09/2023
Bình Định
92 - 20
Quảng Trị
93 - 00
Quảng Bình
95 - 57
Thứ tư
27/09/2023
Đà Nẵng
22 - 76
Khánh Hòa
24 - 81
Thứ ba
26/09/2023
Đắk Lắk
50 - 71
Quảng Nam
91 - 05
Thứ hai
25/09/2023
Thừa Thiên Huế
20 - 54
Phú Yên
40 - 10
Chủ nhật
24/09/2023
Khánh Hòa
77 - 54
Kon Tum
63 - 14
Thừa Thiên Huế
45 - 75
Thứ bảy
23/09/2023
Đà Nẵng
79 - 93
Quảng Ngãi
75 - 53
Đắk Nông
02 - 81
Thứ sáu
22/09/2023
Gia Lai
75 - 12
Ninh Thuận
98 - 41
Thứ năm
21/09/2023
Bình Định
55 - 62
Quảng Trị
65 - 43
Quảng Bình
89 - 30
Thứ tư
20/09/2023
Đà Nẵng
80 - 44
Khánh Hòa
49 - 85
Thứ ba
19/09/2023
Đắk Lắk
30 - 89
Quảng Nam
14 - 43
Thứ hai
18/09/2023
Thừa Thiên Huế
27 - 58
Phú Yên
38 - 15
Chủ nhật
17/09/2023
Khánh Hòa
22 - 88
Kon Tum
06 - 74
Thừa Thiên Huế
04 - 71
Thứ bảy
16/09/2023
Đà Nẵng
86 - 01
Quảng Ngãi
16 - 30
Đắk Nông
89 - 55
Thứ sáu
15/09/2023
Gia Lai
05 - 67
Ninh Thuận
21 - 34
Thứ năm
14/09/2023
Bình Định
37 - 52
Quảng Trị
40 - 68
Quảng Bình
73 - 76
Thứ tư
13/09/2023
Đà Nẵng
88 - 87
Khánh Hòa
42 - 17
Thứ ba
12/09/2023
Đắk Lắk
61 - 55
Quảng Nam
29 - 05
Thứ hai
11/09/2023
Thừa Thiên Huế
28 - 25
Phú Yên
99 - 42
Chủ nhật
10/09/2023
Khánh Hòa
20 - 50
Kon Tum
34 - 39
Thừa Thiên Huế
78 - 36
Thứ bảy
09/09/2023
Đà Nẵng
09 - 74
Quảng Ngãi
44 - 11
Đắk Nông
86 - 14
Thứ sáu
08/09/2023
Gia Lai
08 - 25
Ninh Thuận
15 - 41
Thứ năm
07/09/2023
Bình Định
51 - 56
Quảng Trị
16 - 31
Quảng Bình
53 - 11
Thứ tư
06/09/2023
Đà Nẵng
10 - 03
Khánh Hòa
21 - 96
Thứ ba
05/09/2023
Đắk Lắk
01 - 76
Quảng Nam
54 - 26
Thứ hai
04/09/2023
Thừa Thiên Huế
22 - 73
Phú Yên
78 - 56
Chủ nhật
03/09/2023
Khánh Hòa
52 - 54
Kon Tum
10 - 09
Thừa Thiên Huế
38 - 75
Thứ bảy
02/09/2023
Đà Nẵng
87 - 19
Quảng Ngãi
51 - 52
Đắk Nông
72 - 68
Thứ sáu
01/09/2023
Gia Lai
34 - 19
Ninh Thuận
01 - 47
Thứ năm
31/08/2023
Bình Định
23 - 35
Quảng Trị
95 - 29
Quảng Bình
67 - 24
Thứ tư
30/08/2023
Đà Nẵng
51 - 21
Khánh Hòa
44 - 55
Thứ ba
29/08/2023
Đắk Lắk
78 - 42
Quảng Nam
27 - 46
Thứ hai
28/08/2023
Thừa Thiên Huế
27 - 25
Phú Yên
99 - 33
Chủ nhật
27/08/2023
Khánh Hòa
47 - 29
Kon Tum
73 - 72
Thừa Thiên Huế
53 - 75
Thứ bảy
26/08/2023
Đà Nẵng
23 - 19
Quảng Ngãi
45 - 51
Đắk Nông
18 - 33
Thứ sáu
25/08/2023
Gia Lai
79 - 89
Ninh Thuận
12 - 04
Thứ năm
24/08/2023
Bình Định
71 - 53
Quảng Trị
91 - 87
Quảng Bình
67 - 08
Thứ tư
23/08/2023
Đà Nẵng
95 - 87
Khánh Hòa
31 - 77
Thứ ba
22/08/2023
Đắk Lắk
64 - 60
Quảng Nam
00 - 93
Thứ hai
21/08/2023
Thừa Thiên Huế
87 - 24
Phú Yên
08 - 23
Chủ nhật
20/08/2023
Khánh Hòa
80 - 32
Kon Tum
73 - 37
Thừa Thiên Huế
83 - 11
Thứ bảy
19/08/2023
Đà Nẵng
86 - 66
Quảng Ngãi
87 - 82
Đắk Nông
41 - 63
Thứ sáu
18/08/2023
Gia Lai
65 - 16
Ninh Thuận
18 - 92
Thứ ba
15/08/2023
Đắk Lắk
18 - 44
Quảng Nam
82 - 69
Thứ hai
14/08/2023
Thừa Thiên Huế
04 - 82
Phú Yên
33 - 69
Chủ nhật
13/08/2023
Khánh Hòa
26 - 70
Kon Tum
68 - 46
Thừa Thiên Huế
52 - 81
Thứ bảy
12/08/2023
Đà Nẵng
29 - 77
Quảng Ngãi
50 - 77
Đắk Nông
01 - 61
Thứ sáu
11/08/2023
Gia Lai
13 - 73
Ninh Thuận
06 - 79
Thứ năm
10/08/2023
Bình Định
21 - 59
Quảng Trị
62 - 02
Quảng Bình
36 - 50
Thứ tư
09/08/2023
Đà Nẵng
81 - 74
Khánh Hòa
79 - 47
Thứ ba
08/08/2023
Đắk Lắk
61 - 53
Quảng Nam
73 - 09
Thứ hai
07/08/2023
Thừa Thiên Huế
55 - 74
Phú Yên
98 - 29
Chủ nhật
06/08/2023
Khánh Hòa
67 - 29
Kon Tum
37 - 70
Thừa Thiên Huế
84 - 49
Thứ bảy
05/08/2023
Đà Nẵng
40 - 58
Quảng Ngãi
67 - 50
Đắk Nông
00 - 41
Thứ sáu
04/08/2023
Gia Lai
06 - 86
Ninh Thuận
49 - 08
Thứ năm
03/08/2023
Bình Định
98 - 27
Quảng Trị
27 - 16
Quảng Bình
48 - 19
Thứ tư
02/08/2023
Đà Nẵng
91 - 22
Khánh Hòa
37 - 52
Thứ ba
01/08/2023
Đắk Lắk
99 - 59
Quảng Nam
97 - 93
Thứ hai
31/07/2023
Thừa Thiên Huế
56 - 71
Phú Yên
16 - 49
Chủ nhật
30/07/2023
Khánh Hòa
82 - 39
Kon Tum
67 - 81
Thừa Thiên Huế
64 - 44
Thứ bảy
29/07/2023
Đà Nẵng
41 - 52
Quảng Ngãi
72 - 73
Đắk Nông
93 - 19
Thứ sáu
28/07/2023
Gia Lai
67 - 53
Ninh Thuận
84 - 71
Thứ năm
27/07/2023
Bình Định
89 - 56
Quảng Trị
02 - 88
Quảng Bình
08 - 47
Thứ tư
26/07/2023
Đà Nẵng
04 - 83
Khánh Hòa
06 - 88
Thứ ba
25/07/2023
Đắk Lắk
07 - 35
Quảng Nam
90 - 67
Thứ hai
24/07/2023
Thừa Thiên Huế
91 - 38
Phú Yên
63 - 56
Chủ nhật
23/07/2023
Khánh Hòa
51 - 25
Kon Tum
38 - 92
Thừa Thiên Huế
69 - 58
Thứ bảy
22/07/2023
Đà Nẵng
97 - 78
Quảng Ngãi
03 - 46
Đắk Nông
65 - 09
Thứ sáu
21/07/2023
Gia Lai
13 - 19
Ninh Thuận
30 - 85
Thứ năm
20/07/2023
Bình Định
80 - 88
Quảng Trị
72 - 51
Quảng Bình
83 - 52
Thứ tư
19/07/2023
Đà Nẵng
94 - 46
Khánh Hòa
97 - 14
Thứ ba
18/07/2023
Đắk Lắk
91 - 63
Quảng Nam
20 - 08
Thứ hai
17/07/2023
Thừa Thiên Huế
73 - 87
Phú Yên
78 - 24
Chủ nhật
16/07/2023
Khánh Hòa
44 - 11
Kon Tum
31 - 78
Thừa Thiên Huế
04 - 26
Thứ bảy
15/07/2023
Đà Nẵng
20 - 83
Quảng Ngãi
46 - 25
Đắk Nông
34 - 70
Thứ sáu
14/07/2023
Gia Lai
44 - 95
Ninh Thuận
14 - 97
Thứ năm
13/07/2023
Bình Định
85 - 67
Quảng Trị
72 - 25
Quảng Bình
39 - 29
Thứ tư
12/07/2023
Đà Nẵng
40 - 14
Khánh Hòa
35 - 91
Thứ ba
11/07/2023
Đắk Lắk
49 - 86
Quảng Nam
82 - 67
Thứ hai
10/07/2023
Thừa Thiên Huế
38 - 44
Phú Yên
66 - 87
Chủ nhật
09/07/2023
Khánh Hòa
51 - 96
Kon Tum
30 - 69
Thừa Thiên Huế
38 - 40
Thứ bảy
08/07/2023
Đà Nẵng
65 - 70
Quảng Ngãi
95 - 67
Đắk Nông
80 - 29
Thứ sáu
07/07/2023
Gia Lai
03 - 75
Ninh Thuận
99 - 05
Thứ năm
06/07/2023
Bình Định
22 - 48
Quảng Trị
34 - 00
Quảng Bình
09 - 68
Thứ tư
05/07/2023
Đà Nẵng
13 - 00
Khánh Hòa
65 - 93
Thứ ba
04/07/2023
Đắk Lắk
15 - 28
Quảng Nam
09 - 22
Thứ hai
03/07/2023
Thừa Thiên Huế
73 - 10
Phú Yên
20 - 69
Chủ nhật
02/07/2023
Khánh Hòa
44 - 29
Kon Tum
18 - 24
Thừa Thiên Huế
63 - 22
Thứ bảy
01/07/2023
Đà Nẵng
13 - 23
Quảng Ngãi
43 - 05
Đắk Nông
99 - 02
Thứ sáu
30/06/2023
Gia Lai
36 - 90
Ninh Thuận
03 - 47
Thứ năm
29/06/2023
Bình Định
48 - 65
Quảng Trị
76 - 75
Quảng Bình
57 - 77
Thứ tư
28/06/2023
Đà Nẵng
38 - 91
Khánh Hòa
60 - 61
Thứ ba
27/06/2023
Đắk Lắk
62 - 43
Quảng Nam
50 - 35
Thứ hai
26/06/2023
Thừa Thiên Huế
35 - 05
Phú Yên
86 - 18
Chủ nhật
25/06/2023
Khánh Hòa
77 - 97
Kon Tum
66 - 18
Thừa Thiên Huế
70 - 47
Thứ bảy
24/06/2023
Đà Nẵng
83 - 57
Quảng Ngãi
71 - 84
Đắk Nông
20 - 17
Thứ sáu
23/06/2023
Gia Lai
65 - 21
Ninh Thuận
40 - 59
Thứ năm
22/06/2023
Bình Định
99 - 45
Quảng Trị
46 - 70
Quảng Bình
38 - 40
Thứ tư
21/06/2023
Đà Nẵng
21 - 14
Khánh Hòa
67 - 43
Thứ ba
20/06/2023
Đắk Lắk
65 - 72
Quảng Nam
96 - 89
Thứ hai
19/06/2023
Thừa Thiên Huế
68 - 59
Phú Yên
22 - 82
Chủ nhật
18/06/2023
Khánh Hòa
93 - 66
Kon Tum
91 - 06
Thừa Thiên Huế
40 - 07
Thứ bảy
17/06/2023
Đà Nẵng
56 - 23
Quảng Ngãi
92 - 81
Đắk Nông
43 - 72
Thứ sáu
16/06/2023
Gia Lai
74 - 45
Ninh Thuận
45 - 89
Thứ năm
15/06/2023
Bình Định
99 - 87
Quảng Trị
96 - 67
Quảng Bình
31 - 64
Thứ tư
14/06/2023
Đà Nẵng
64 - 38
Khánh Hòa
77 - 73
Thứ ba
13/06/2023
Đắk Lắk
35 - 62
Quảng Nam
32 - 88
Thứ hai
12/06/2023
Thừa Thiên Huế
17 - 14
Phú Yên
29 - 46
Chủ nhật
11/06/2023
Khánh Hòa
41 - 58
Kon Tum
04 - 84
Thừa Thiên Huế
40 - 33
Thứ bảy
10/06/2023
Đà Nẵng
05 - 41
Quảng Ngãi
49 - 02
Đắk Nông
18 - 71
Thứ sáu
09/06/2023
Gia Lai
90 - 09
Ninh Thuận
97 - 57
Thứ năm
08/06/2023
Bình Định
67 - 40
Quảng Trị
94 - 17
Quảng Bình
26 - 83
Thứ tư
07/06/2023
Đà Nẵng
04 - 54
Khánh Hòa
95 - 23
Thứ ba
06/06/2023
Đắk Lắk
30 - 68
Quảng Nam
65 - 86
Thứ hai
05/06/2023
Thừa Thiên Huế
29 - 70
Phú Yên
51 - 79
Chủ nhật
04/06/2023
Khánh Hòa
25 - 01
Kon Tum
00 - 00
Thừa Thiên Huế
10 - 48
Thứ bảy
03/06/2023
Đà Nẵng
71 - 09
Quảng Ngãi
08 - 35
Đắk Nông
50 - 71
Thứ sáu
02/06/2023
Gia Lai
07 - 88
Ninh Thuận
01 - 76
Thứ năm
01/06/2023
Bình Định
65 - 20
Quảng Trị
87 - 99
Quảng Bình
55 - 70
Thứ tư
31/05/2023
Đà Nẵng
80 - 15
Khánh Hòa
28 - 29
Thứ ba
30/05/2023
Đắk Lắk
64 - 71
Quảng Nam
33 - 96
Thứ hai
29/05/2023
Khánh Hòa
63 - 73
Kon Tum
33 - 90
Thừa Thiên Huế
29 - 12
Phú Yên
90 - 00
Chủ nhật
28/05/2023
Khánh Hòa
63 - 73
Kon Tum
33 - 90
Thừa Thiên Huế
34 - 43
Thứ bảy
27/05/2023
Đà Nẵng
84 - 85
Quảng Ngãi
35 - 84
Đắk Nông
80 - 91
Thứ sáu
26/05/2023
Gia Lai
71 - 30
Ninh Thuận
00 - 79
Thứ năm
25/05/2023
Bình Định
46 - 05
Quảng Trị
36 - 89
Quảng Bình
40 - 83
Thứ tư
24/05/2023
Đà Nẵng
57 - 93
Khánh Hòa
94 - 97
Thứ ba
23/05/2023
Đắk Lắk
79 - 76
Quảng Nam
11 - 60
Thứ hai
22/05/2023
Thừa Thiên Huế
94 - 84
Phú Yên
81 - 36
Chủ nhật
21/05/2023
Khánh Hòa
14 - 77
Kon Tum
23 - 36
Thừa Thiên Huế
54 - 59
Thứ bảy
20/05/2023
Đà Nẵng
19 - 52
Quảng Ngãi
74 - 79
Đắk Nông
47 - 25
Thứ sáu
19/05/2023
Gia Lai
64 - 99
Ninh Thuận
30 - 29
Thứ năm
18/05/2023
Đà Nẵng
29 - 96
Khánh Hòa
85 - 69
Bình Định
34 - 98
Quảng Trị
82 - 71
Quảng Bình
19 - 94
Thứ tư
17/05/2023
Đắk Lắk
10 - 13
Quảng Nam
21 - 82
Đà Nẵng
29 - 96
Khánh Hòa
85 - 69
Thứ ba
16/05/2023
Thừa Thiên Huế
27 - 54
Phú Yên
46 - 38
Đắk Lắk
10 - 13
Quảng Nam
21 - 82
Thứ hai
15/05/2023
Khánh Hòa
77 - 84
Kon Tum
91 - 89
Thừa Thiên Huế
27 - 54
Phú Yên
46 - 38
Chủ nhật
14/05/2023
Đà Nẵng
57 - 97
Quảng Ngãi
19 - 53
Đắk Nông
35 - 40
Khánh Hòa
77 - 84
Kon Tum
91 - 89
Thừa Thiên Huế
45 - 42

Xổ số miền Trung - XSMT - XSKTMT là một hình thức trò chơi quay số trúng thưởng rất đơn giản. Với tấm vé xo so mien Trung 10.000vnđ là bạn có thể chơi so xo mien Trung. Nếu may mắn trúng số độc đắc sẽ nhận được số tiền thương là 2 tỷ đồng. Các thông tin mới nhất về sxmt đều cập nhật tại xoso368.net.

Lịch quay thưởng XSMT - Xổ số miền Trung trong tuần

Kết quả xổ số miền Trung - xs mT được phát trực tiếp vào lúc 17h10p hàng ngày từ trường quay XSKT miền Trung. Các thông tin về sxmt hoàn toàn miễn phí tại website xổ số 368.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (xo so mt) trong tuần cụ thể như sau:

 • XSMT thứ 2:  xổ số Phú Yên, xổ số TT.Huế
 • XSMT thứ 3:  xổ số Quảng Nam, xổ số Đắk Lắk
 • XSMT thứ 4:  xổ số Khánh Hòa, xổ số Đà Nẵng
 • XSMT thứ 5: xổ số Quảng Bình, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Trị
 • XSMT thứ 6:  xổ số Gia Lai, xổ số Ninh Thuận
 • XSMT thứ 7:  xổ số Quảng Ngãi, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Nông
 • XSMT cn: xổ số Khánh Hòa, xổ số Kon Tum

Tiền thưởng khi trúng xổ số miền Trung

Tham gia xo so mien trung để có cơ hội trúng giải thưởng từ giải tám đến giải đặc biệt. Ngoài ra còngiải phụ đặc biệt,  giải khuyến khích, có số tiền thưởng vô cùng hấp dẫn.

STT

Tên giải thưởng

Số lượng giải

Tiền thưởng

(VNĐ)

Tổng tiền thưởng 

(VNĐ)

1

Giải đặc biệt

1

2.000.000.000

2.000.000.000

2

Giải phụ đặc biệt

9

50.000.000

450.000.000

3

Giải nhất 

10

30.000.000

300.000.000

4

Giải nhì

10

15.000.000

150.000.000

6

Giải ba

20

10.000.000

200.000.000

7

Giải tư

70

3.000.000

210.000.000

8

Giải năm

100

1.000.000

100.000.000

9

Giải sáu

300

400.000

120.000.000

10

Giải bảy

1.000

200.000

200.000.000

11

Giải tám

10.000

100.000

1.000.000.000

12

Giải khuyến khích

45

6.000.000

270.000.000

 Trong đó: 

Giải phụ đặc biệt: có 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số.

Giải khuyến khích: khi con số đầu tiên trùng với giải đặc biệt và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải đặc biệt 6 chữ số.

Một khi tấm vé số có nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải soxomienTrung.

Kiểm tra kết quả XSMT - xổ số miền Trung

 • Tiết kiệm thời gian nhất là người chơi xem kết quả xổ số trực tiếp miền Trung tại địa chỉ trực tuyến xoso368.net. Mọi lúc mọi nơi, thông tin tại đây người chơi hoàn toàn không cần mất một khoản phí nào để xem.
 • Hoặc là xem KQXSMT tại các đại lý bán vé nơi gần nhất.
 • Nếu người chơi ở thành phố hay là ở tỉnh thì bạn có thể đến trường quay để xem kết quả vào ngày đài mở quay.
 • Sử dụng phương pháp nhắn tin để tra cứu kết quả xổ số: XS (Mã tỉnh) gửi 6022. Chỉ với 1.000vnđ để nhận ngay kết quả so xo miền Trung (sxmt) theo tin nhắn SMS.

Cần làm gì khi nhận thưởng XSMT

Khi trúng thưởng XS MT người chơi cần chú ý làm những điều sau đây:

 • Tấm vé số trúng thưởng cần giữ đúng hiện trạng không bị rách nát, chắp vá,  không tẩy xóa.
 • Người chơi cần điền thông tin chính xác của mình vào mặt sau tờ vé số trúng thưởng.
 • Giới hạn thời gian nhận thưởng trong vòng 30 ngày. Kể từ thời điểm công bố kết quả xsmt.
 • Người chơi có thể xem KQXSMT tại địa chỉ của các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh.
 • Số tiền thưởng trên 10.000.000 vnđ người chơi cần nộp thuế theo quy định của pháp luật
 • Tùy vào lựa chọ người chơi có thể nhận đủ số tiền thưởng 1 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật nếu bạn yêu cầu với công ty.

Xoso368.net các thông tin kết quả xổ số miền Trung - xs mt hàng ngày cập nhật liên tục. Để phục vụ người chơi xSMT tra cứu kết quả mỗi khi có nhu cầu dò vé. Cuối cùng chúc các bạn may mắn khi chơi so xo miên Trung.