Tra cứu sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ ba
06/06/2023
Đắk Lắk
30 - 68
Quảng Nam
65 - 86
Thứ hai
05/06/2023
Thừa Thiên Huế
29 - 70
Phú Yên
51 - 79
Chủ nhật
04/06/2023
Khánh Hòa
25 - 01
Kon Tum
00 - 00
Thừa Thiên Huế
10 - 48
Thứ bảy
03/06/2023
Đà Nẵng
71 - 09
Quảng Ngãi
08 - 35
Đắk Nông
50 - 71
Thứ sáu
02/06/2023
Gia Lai
07 - 88
Ninh Thuận
01 - 76
Thứ năm
01/06/2023
Bình Định
65 - 20
Quảng Trị
87 - 99
Quảng Bình
55 - 70
Thứ tư
31/05/2023
Đà Nẵng
80 - 15
Khánh Hòa
28 - 29
Thứ ba
30/05/2023
Đắk Lắk
64 - 71
Quảng Nam
33 - 96
Thứ hai
29/05/2023
Khánh Hòa
63 - 73
Kon Tum
33 - 90
Thừa Thiên Huế
29 - 12
Phú Yên
90 - 00
Chủ nhật
28/05/2023
Khánh Hòa
63 - 73
Kon Tum
33 - 90
Thừa Thiên Huế
34 - 43
Thứ bảy
27/05/2023
Đà Nẵng
84 - 85
Quảng Ngãi
35 - 84
Đắk Nông
80 - 91
Thứ sáu
26/05/2023
Gia Lai
71 - 30
Ninh Thuận
00 - 79
Thứ năm
25/05/2023
Bình Định
46 - 05
Quảng Trị
36 - 89
Quảng Bình
40 - 83
Thứ tư
24/05/2023
Đà Nẵng
57 - 93
Khánh Hòa
94 - 97
Thứ ba
23/05/2023
Đắk Lắk
79 - 76
Quảng Nam
11 - 60
Thứ hai
22/05/2023
Thừa Thiên Huế
94 - 84
Phú Yên
81 - 36
Chủ nhật
21/05/2023
Khánh Hòa
14 - 77
Kon Tum
23 - 36
Thừa Thiên Huế
54 - 59
Thứ bảy
20/05/2023
Đà Nẵng
19 - 52
Quảng Ngãi
74 - 79
Đắk Nông
47 - 25
Thứ sáu
19/05/2023
Gia Lai
64 - 99
Ninh Thuận
30 - 29
Thứ năm
18/05/2023
Đà Nẵng
29 - 96
Khánh Hòa
85 - 69
Bình Định
34 - 98
Quảng Trị
82 - 71
Quảng Bình
19 - 94
Thứ tư
17/05/2023
Đắk Lắk
10 - 13
Quảng Nam
21 - 82
Đà Nẵng
29 - 96
Khánh Hòa
85 - 69
Thứ ba
16/05/2023
Thừa Thiên Huế
27 - 54
Phú Yên
46 - 38
Đắk Lắk
10 - 13
Quảng Nam
21 - 82
Thứ hai
15/05/2023
Khánh Hòa
77 - 84
Kon Tum
91 - 89
Thừa Thiên Huế
27 - 54
Phú Yên
46 - 38
Chủ nhật
14/05/2023
Đà Nẵng
57 - 97
Quảng Ngãi
19 - 53
Đắk Nông
35 - 40
Khánh Hòa
77 - 84
Kon Tum
91 - 89
Thừa Thiên Huế
45 - 42
Thứ bảy
13/05/2023
Đà Nẵng
57 - 97
Quảng Ngãi
19 - 53
Đắk Nông
35 - 40
Thứ sáu
12/05/2023
Gia Lai
61 - 83
Ninh Thuận
89 - 93
Thứ năm
11/05/2023
Bình Định
96 - 81
Quảng Trị
53 - 38
Quảng Bình
66 - 04
Thứ tư
10/05/2023
Đà Nẵng
33 - 62
Khánh Hòa
01 - 73
Thứ ba
09/05/2023
Đắk Lắk
78 - 26
Quảng Nam
36 - 25
Thứ hai
08/05/2023
Thừa Thiên Huế
67 - 83
Phú Yên
62 - 80
Chủ nhật
07/05/2023
Khánh Hòa
74 - 18
Kon Tum
71 - 50
Thừa Thiên Huế
27 - 12
Thứ bảy
06/05/2023
Đà Nẵng
25 - 68
Quảng Ngãi
12 - 33
Đắk Nông
73 - 90
Thứ sáu
05/05/2023
Gia Lai
31 - 94
Ninh Thuận
61 - 58
Thứ năm
04/05/2023
Bình Định
35 - 30
Quảng Trị
50 - 58
Quảng Bình
32 - 84
Thứ tư
03/05/2023
Đà Nẵng
36 - 88
Khánh Hòa
33 - 89
Thứ ba
02/05/2023
Đắk Lắk
88 - 67
Quảng Nam
09 - 80
Thứ hai
01/05/2023
Thừa Thiên Huế
87 - 33
Phú Yên
15 - 05
Chủ nhật
30/04/2023
Khánh Hòa
86 - 21
Kon Tum
15 - 19
Thừa Thiên Huế
94 - 00
Thứ bảy
29/04/2023
Đà Nẵng
73 - 64
Quảng Ngãi
93 - 40
Đắk Nông
52 - 21
Thứ sáu
28/04/2023
Gia Lai
63 - 79
Ninh Thuận
16 - 66
Thứ năm
27/04/2023
Bình Định
70 - 20
Quảng Trị
47 - 47
Quảng Bình
84 - 18
Thứ tư
26/04/2023
Đà Nẵng
03 - 57
Khánh Hòa
35 - 74
Thứ ba
25/04/2023
Đắk Lắk
81 - 27
Quảng Nam
00 - 46
Thứ hai
24/04/2023
Thừa Thiên Huế
23 - 17
Phú Yên
24 - 66
Chủ nhật
23/04/2023
Khánh Hòa
56 - 39
Kon Tum
20 - 73
Thừa Thiên Huế
64 - 92
Thứ bảy
22/04/2023
Đà Nẵng
24 - 74
Quảng Ngãi
09 - 23
Đắk Nông
44 - 85
Thứ sáu
21/04/2023
Gia Lai
62 - 16
Ninh Thuận
59 - 09
Thứ năm
20/04/2023
Bình Định
19 - 16
Quảng Trị
17 - 83
Quảng Bình
90 - 99
Thứ tư
19/04/2023
Đà Nẵng
71 - 57
Khánh Hòa
83 - 39
Thứ ba
18/04/2023
Đắk Lắk
00 - 41
Quảng Nam
66 - 14
Thứ hai
17/04/2023
Thừa Thiên Huế
74 - 80
Phú Yên
30 - 03
Chủ nhật
16/04/2023
Khánh Hòa
05 - 49
Kon Tum
75 - 72
Thừa Thiên Huế
79 - 34
Thứ bảy
15/04/2023
Đà Nẵng
79 - 66
Quảng Ngãi
09 - 28
Đắk Nông
34 - 63
Thứ sáu
14/04/2023
Gia Lai
22 - 26
Ninh Thuận
81 - 62
Thứ năm
13/04/2023
Bình Định
55 - 23
Quảng Trị
05 - 13
Quảng Bình
93 - 18
Thứ tư
12/04/2023
Đà Nẵng
22 - 33
Khánh Hòa
84 - 88
Thứ ba
11/04/2023
Đắk Lắk
61 - 91
Quảng Nam
80 - 46
Thứ hai
10/04/2023
Thừa Thiên Huế
42 - 11
Phú Yên
02 - 87
Chủ nhật
09/04/2023
Khánh Hòa
01 - 10
Kon Tum
87 - 38
Thừa Thiên Huế
92 - 42
Thứ bảy
08/04/2023
Đà Nẵng
74 - 54
Quảng Ngãi
01 - 58
Đắk Nông
64 - 20
Thứ sáu
07/04/2023
Gia Lai
83 - 37
Ninh Thuận
87 - 10
Thứ năm
06/04/2023
Bình Định
07 - 73
Quảng Trị
34 - 47
Quảng Bình
91 - 02
Thứ tư
05/04/2023
Đà Nẵng
79 - 56
Khánh Hòa
85 - 04
Thứ ba
04/04/2023
Đắk Lắk
63 - 78
Quảng Nam
65 - 02
Thứ hai
03/04/2023
Thừa Thiên Huế
85 - 12
Phú Yên
41 - 10
Chủ nhật
02/04/2023
Khánh Hòa
65 - 32
Kon Tum
96 - 20
Thừa Thiên Huế
46 - 19
Thứ bảy
01/04/2023
Đà Nẵng
60 - 26
Quảng Ngãi
24 - 62
Đắk Nông
23 - 67
Thứ sáu
31/03/2023
Gia Lai
15 - 40
Ninh Thuận
17 - 04
Thứ năm
30/03/2023
Bình Định
09 - 38
Quảng Trị
04 - 30
Quảng Bình
60 - 07
Thứ tư
29/03/2023
Đà Nẵng
03 - 43
Khánh Hòa
84 - 56
Thứ ba
28/03/2023
Đắk Lắk
52 - 48
Quảng Nam
16 - 52
Thứ hai
27/03/2023
Thừa Thiên Huế
62 - 47
Phú Yên
97 - 37
Chủ nhật
26/03/2023
Khánh Hòa
77 - 50
Kon Tum
28 - 13
Thừa Thiên Huế
97 - 53
Thứ bảy
25/03/2023
Đà Nẵng
28 - 85
Quảng Ngãi
85 - 96
Đắk Nông
59 - 83
Thứ sáu
24/03/2023
Gia Lai
47 - 80
Ninh Thuận
97 - 34
Bình Định
34 - 97
Thứ năm
23/03/2023
Bình Định
59 - 00
Quảng Trị
78 - 93
Quảng Bình
34 - 97
Thứ tư
22/03/2023
Đà Nẵng
59 - 87
Khánh Hòa
54 - 42
Thứ ba
21/03/2023
Đắk Lắk
95 - 07
Quảng Nam
16 - 17
Thứ hai
20/03/2023
Thừa Thiên Huế
27 - 97
Phú Yên
97 - 19
Chủ nhật
19/03/2023
Khánh Hòa
02 - 09
Kon Tum
85 - 05
Thừa Thiên Huế
88 - 93
Thứ bảy
18/03/2023
Đà Nẵng
82 - 51
Quảng Ngãi
75 - 16
Đắk Nông
59 - 69
Thứ sáu
17/03/2023
Gia Lai
96 - 47
Ninh Thuận
85 - 55
Thứ năm
16/03/2023
Bình Định
89 - 23
Quảng Trị
22 - 37
Quảng Bình
99 - 87
Thứ tư
15/03/2023
Đà Nẵng
32 - 83
Khánh Hòa
09 - 69
Thứ ba
14/03/2023
Đắk Lắk
29 - 07
Quảng Nam
44 - 94
Thứ hai
13/03/2023
Thừa Thiên Huế
34 - 45
Phú Yên
13 - 61
Chủ nhật
12/03/2023
Khánh Hòa
35 - 24
Kon Tum
80 - 17
Thừa Thiên Huế
70 - 31
Thứ bảy
11/03/2023
Đà Nẵng
63 - 47
Quảng Ngãi
63 - 89
Đắk Nông
71 - 32
Thứ sáu
10/03/2023
Gia Lai
17 - 82
Ninh Thuận
44 - 37
Thứ năm
09/03/2023
Bình Định
72 - 81
Quảng Trị
34 - 93
Quảng Bình
92 - 75
Thứ tư
08/03/2023
Đà Nẵng
95 - 74
Khánh Hòa
16 - 78
Thứ ba
07/03/2023
Đắk Lắk
66 - 44
Quảng Nam
02 - 22
Thứ hai
06/03/2023
Thừa Thiên Huế
73 - 62
Phú Yên
77 - 78
Chủ nhật
05/03/2023
Khánh Hòa
92 - 83
Kon Tum
17 - 86
Thừa Thiên Huế
66 - 62
Thứ bảy
04/03/2023
Đà Nẵng
06 - 77
Quảng Ngãi
56 - 68
Đắk Nông
74 - 09
Thứ sáu
03/03/2023
Gia Lai
11 - 63
Ninh Thuận
93 - 56
Thứ năm
02/03/2023
Bình Định
00 - 08
Quảng Trị
53 - 45
Quảng Bình
15 - 05
Thứ tư
01/03/2023
Đà Nẵng
55 - 15
Khánh Hòa
84 - 27
Thứ ba
28/02/2023
Đắk Lắk
99 - 19
Quảng Nam
23 - 02
Thứ hai
27/02/2023
Thừa Thiên Huế
45 - 19
Phú Yên
77 - 36
Chủ nhật
26/02/2023
Khánh Hòa
22 - 95
Kon Tum
21 - 55
Thừa Thiên Huế
80 - 10
Thứ bảy
25/02/2023
Đà Nẵng
57 - 70
Quảng Ngãi
49 - 66
Đắk Nông
31 - 92
Thứ sáu
24/02/2023
Gia Lai
95 - 27
Ninh Thuận
59 - 28
Thứ năm
23/02/2023
Bình Định
70 - 25
Quảng Trị
69 - 80
Quảng Bình
45 - 62
Thứ tư
22/02/2023
Đà Nẵng
06 - 05
Khánh Hòa
24 - 41
Thứ ba
21/02/2023
Đắk Lắk
46 - 25
Quảng Nam
14 - 51
Thứ hai
20/02/2023
Thừa Thiên Huế
58 - 20
Phú Yên
25 - 34
Chủ nhật
19/02/2023
Khánh Hòa
88 - 85
Kon Tum
11 - 18
Thừa Thiên Huế
46 - 78
Thứ bảy
18/02/2023
Đà Nẵng
04 - 83
Quảng Ngãi
84 - 02
Đắk Nông
02 - 88
Thứ sáu
17/02/2023
Gia Lai
01 - 14
Ninh Thuận
10 - 99
Thứ năm
16/02/2023
Bình Định
07 - 41
Quảng Trị
79 - 87
Quảng Bình
81 - 88
Thứ tư
15/02/2023
Đà Nẵng
87 - 79
Khánh Hòa
90 - 75
Thứ ba
14/02/2023
Đắk Lắk
12 - 75
Quảng Nam
59 - 80
Thứ hai
13/02/2023
Thừa Thiên Huế
70 - 06
Phú Yên
10 - 72
Chủ nhật
12/02/2023
Khánh Hòa
55 - 52
Kon Tum
27 - 10
Thừa Thiên Huế
05 - 78
Thứ bảy
11/02/2023
Đà Nẵng
53 - 45
Quảng Ngãi
26 - 69
Đắk Nông
50 - 92
Thứ sáu
10/02/2023
Gia Lai
97 - 58
Ninh Thuận
10 - 29
Thứ năm
09/02/2023
Bình Định
66 - 80
Quảng Trị
47 - 61
Quảng Bình
68 - 12
Thứ tư
08/02/2023
Đà Nẵng
75 - 43
Khánh Hòa
71 - 98
Thứ ba
07/02/2023
Đắk Lắk
98 - 20
Quảng Nam
97 - 25
Thứ hai
06/02/2023
Thừa Thiên Huế
25 - 41
Phú Yên
75 - 30
Chủ nhật
05/02/2023
Khánh Hòa
86 - 56
Kon Tum
14 - 85
Thừa Thiên Huế
14 - 09
Thứ bảy
04/02/2023
Đà Nẵng
59 - 31
Quảng Ngãi
21 - 46
Đắk Nông
36 - 68
Thứ sáu
03/02/2023
Gia Lai
98 - 54
Ninh Thuận
31 - 62
Thứ năm
02/02/2023
Bình Định
34 - 89
Quảng Trị
76 - 93
Quảng Bình
70 - 33
Thứ tư
01/02/2023
Đà Nẵng
31 - 78
Khánh Hòa
68 - 53
Thứ ba
31/01/2023
Đắk Lắk
48 - 76
Quảng Nam
47 - 52
Thứ hai
30/01/2023
Thừa Thiên Huế
25 - 33
Phú Yên
05 - 45
Chủ nhật
29/01/2023
Khánh Hòa
20 - 28
Kon Tum
36 - 75
Thừa Thiên Huế
18 - 65
Thứ bảy
28/01/2023
Đà Nẵng
26 - 96
Quảng Ngãi
76 - 15
Đắk Nông
63 - 31
Thứ sáu
27/01/2023
Gia Lai
59 - 21
Ninh Thuận
33 - 82
Thứ năm
26/01/2023
Bình Định
92 - 17
Quảng Trị
57 - 51
Quảng Bình
87 - 30
Thứ tư
25/01/2023
Đà Nẵng
28 - 90
Khánh Hòa
08 - 06
Thứ ba
24/01/2023
Đắk Lắk
74 - 27
Quảng Nam
41 - 63
Thứ hai
23/01/2023
Thừa Thiên Huế
19 - 17
Phú Yên
15 - 19
Chủ nhật
22/01/2023
Khánh Hòa
81 - 24
Kon Tum
98 - 69
Thừa Thiên Huế
83 - 31
Thứ bảy
21/01/2023
Đà Nẵng
10 - 79
Quảng Ngãi
78 - 06
Đắk Nông
65 - 74
Thứ sáu
20/01/2023
Gia Lai
60 - 46
Ninh Thuận
64 - 32
Thứ năm
19/01/2023
Bình Định
17 - 70
Quảng Trị
39 - 48
Quảng Bình
36 - 59
Thứ tư
18/01/2023
Đà Nẵng
45 - 01
Khánh Hòa
24 - 36
Thứ ba
17/01/2023
Đắk Lắk
34 - 46
Quảng Nam
76 - 32
Thứ hai
16/01/2023
Thừa Thiên Huế
74 - 53
Phú Yên
03 - 24
Chủ nhật
15/01/2023
Khánh Hòa
00 - 48
Kon Tum
53 - 78
Thừa Thiên Huế
82 - 21
Thứ bảy
14/01/2023
Đà Nẵng
97 - 05
Quảng Ngãi
26 - 37
Đắk Nông
76 - 62
Thứ sáu
13/01/2023
Gia Lai
78 - 63
Ninh Thuận
73 - 28
Thứ năm
12/01/2023
Bình Định
03 - 83
Quảng Trị
39 - 73
Quảng Bình
88 - 94
Thứ tư
11/01/2023
Đà Nẵng
71 - 21
Khánh Hòa
25 - 96
Thứ ba
10/01/2023
Đắk Lắk
73 - 21
Quảng Nam
45 - 90
Thứ hai
09/01/2023
Thừa Thiên Huế
10 - 86
Phú Yên
29 - 93
Chủ nhật
08/01/2023
Khánh Hòa
40 - 68
Kon Tum
97 - 04
Thừa Thiên Huế
97 - 38
Thứ bảy
07/01/2023
Đà Nẵng
15 - 36
Quảng Ngãi
31 - 69
Đắk Nông
76 - 26
Thứ sáu
06/01/2023
Gia Lai
43 - 15
Ninh Thuận
83 - 86
Thứ năm
05/01/2023
Bình Định
95 - 99
Quảng Trị
65 - 00
Quảng Bình
37 - 45
Thứ tư
04/01/2023
Đà Nẵng
41 - 90
Khánh Hòa
12 - 18
Thứ ba
03/01/2023
Đắk Lắk
89 - 76
Quảng Nam
06 - 77
Thứ hai
02/01/2023
Thừa Thiên Huế
65 - 35
Phú Yên
83 - 78
Chủ nhật
01/01/2023
Khánh Hòa
78 - 44
Kon Tum
22 - 79
Thừa Thiên Huế
99 - 76
Thứ bảy
31/12/2022
Đà Nẵng
87 - 62
Quảng Ngãi
79 - 19
Đắk Nông
56 - 24
Thứ sáu
30/12/2022
Gia Lai
47 - 25
Ninh Thuận
02 - 28
Thứ năm
29/12/2022
Bình Định
88 - 34
Quảng Trị
63 - 72
Quảng Bình
66 - 37
Thứ tư
28/12/2022
Đà Nẵng
92 - 27
Khánh Hòa
93 - 82
Thứ ba
27/12/2022
Đắk Lắk
36 - 53
Quảng Nam
74 - 22
Thứ hai
26/12/2022
Thừa Thiên Huế
67 - 06
Phú Yên
37 - 54
Chủ nhật
25/12/2022
Khánh Hòa
54 - 26
Kon Tum
36 - 78
Thừa Thiên Huế
91 - 98
Thứ bảy
24/12/2022
Đà Nẵng
08 - 57
Quảng Ngãi
11 - 78
Đắk Nông
32 - 27
Thứ sáu
23/12/2022
Gia Lai
64 - 52
Ninh Thuận
30 - 05
Thứ năm
22/12/2022
Bình Định
18 - 77
Quảng Trị
27 - 97
Quảng Bình
48 - 53
Thứ tư
21/12/2022
Đà Nẵng
45 - 16
Khánh Hòa
62 - 65
Thứ ba
20/12/2022
Đắk Lắk
32 - 30
Quảng Nam
69 - 49
Thứ hai
19/12/2022
Thừa Thiên Huế
70 - 92
Phú Yên
66 - 97
Chủ nhật
18/12/2022
Khánh Hòa
70 - 06
Kon Tum
68 - 60
Thừa Thiên Huế
23 - 74
Thứ bảy
17/12/2022
Đà Nẵng
53 - 34
Quảng Ngãi
73 - 56
Đắk Nông
52 - 90
Thứ sáu
16/12/2022
Gia Lai
10 - 01
Ninh Thuận
86 - 35
Thứ năm
15/12/2022
Bình Định
07 - 43
Quảng Trị
73 - 08
Quảng Bình
78 - 13
Thứ tư
14/12/2022
Đà Nẵng
05 - 56
Khánh Hòa
08 - 46
Thứ ba
13/12/2022
Đắk Lắk
13 - 36
Quảng Nam
64 - 37
Thứ hai
12/12/2022
Thừa Thiên Huế
56 - 68
Phú Yên
07 - 93
Chủ nhật
11/12/2022
Khánh Hòa
46 - 69
Kon Tum
73 - 20
Thừa Thiên Huế
17 - 43
Thứ năm
08/12/2022
Bình Định
43 - 93
Quảng Trị
02 - 51
Quảng Bình
10 - 09
Thứ tư
07/12/2022
Đà Nẵng
33 - 99
Khánh Hòa
90 - 16
Thứ ba
06/12/2022
Đắk Lắk
05 - 20
Quảng Nam
51 - 55
Thứ hai
05/12/2022
Thừa Thiên Huế
08 - 43
Phú Yên
16 - 99
Chủ nhật
04/12/2022
Khánh Hòa
40 - 45
Kon Tum
61 - 29
Thừa Thiên Huế
49 - 29
Thứ bảy
03/12/2022
Đà Nẵng
96 - 64
Quảng Ngãi
55 - 54
Đắk Nông
89 - 82
Thứ sáu
02/12/2022
Gia Lai
81 - 48
Ninh Thuận
93 - 80
Thứ năm
01/12/2022
Bình Định
69 - 31
Quảng Trị
06 - 09
Quảng Bình
29 - 45
Thứ tư
30/11/2022
Đà Nẵng
95 - 55
Khánh Hòa
71 - 09
Thứ ba
29/11/2022
Đắk Lắk
91 - 34
Quảng Nam
46 - 05
Thứ hai
28/11/2022
Thừa Thiên Huế
66 - 33
Phú Yên
50 - 10
Chủ nhật
27/11/2022
Khánh Hòa
39 - 78
Kon Tum
70 - 92
Thừa Thiên Huế
92 - 60
Thứ bảy
26/11/2022
Đà Nẵng
17 - 65
Quảng Ngãi
83 - 97
Đắk Nông
36 - 41
Thứ sáu
25/11/2022
Gia Lai
56 - 50
Ninh Thuận
52 - 05
Thứ năm
24/11/2022
Bình Định
68 - 52
Quảng Trị
73 - 87
Quảng Bình
32 - 23
Thứ tư
23/11/2022
Đà Nẵng
99 - 55
Khánh Hòa
58 - 87
Thứ ba
22/11/2022
Đắk Lắk
55 - 57
Quảng Nam
98 - 94
Thứ hai
21/11/2022
Thừa Thiên Huế
53 - 41
Phú Yên
38 - 88
Chủ nhật
20/11/2022
Khánh Hòa
02 - 77
Kon Tum
74 - 75
Thừa Thiên Huế
80 - 52
Thứ bảy
19/11/2022
Đà Nẵng
94 - 23
Quảng Ngãi
45 - 65
Đắk Nông
91 - 30
Thứ sáu
18/11/2022
Gia Lai
84 - 64
Ninh Thuận
66 - 15
Thứ năm
17/11/2022
Bình Định
72 - 29
Quảng Trị
32 - 71
Quảng Bình
71 - 60
Thứ tư
16/11/2022
Đà Nẵng
23 - 08
Khánh Hòa
62 - 48
Thứ ba
15/11/2022
Đắk Lắk
22 - 69
Quảng Nam
63 - 84
Thứ hai
14/11/2022
Thừa Thiên Huế
18 - 17
Phú Yên
87 - 05
Chủ nhật
13/11/2022
Khánh Hòa
41 - 04
Kon Tum
91 - 59
Thừa Thiên Huế
51 - 12
Thứ bảy
12/11/2022
Đà Nẵng
13 - 16
Quảng Ngãi
10 - 83
Đắk Nông
52 - 51
Thứ sáu
11/11/2022
Gia Lai
03 - 27
Ninh Thuận
52 - 28
Thứ năm
10/11/2022
Bình Định
16 - 34
Quảng Trị
31 - 75
Quảng Bình
66 - 83
Thứ tư
09/11/2022
Đà Nẵng
65 - 08
Khánh Hòa
26 - 19

Xổ số miền Trung - XSMT - XSKTMT là một hình thức trò chơi quay số trúng thưởng rất đơn giản. Với tấm vé xo so mien Trung 10.000vnđ là bạn có thể chơi so xo mien Trung. Nếu may mắn trúng số độc đắc sẽ nhận được số tiền thương là 2 tỷ đồng. Các thông tin mới nhất về sxmt đều cập nhật tại xoso368.net.

Lịch quay thưởng XSMT - Xổ số miền Trung trong tuần

Kết quả xổ số miền Trung - xs mT được phát trực tiếp vào lúc 17h10p hàng ngày từ trường quay XSKT miền Trung. Các thông tin về sxmt hoàn toàn miễn phí tại website xổ số 368.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (xo so mt) trong tuần cụ thể như sau:

 • XSMT thứ 2:  xổ số Phú Yên, xổ số TT.Huế
 • XSMT thứ 3:  xổ số Quảng Nam, xổ số Đắk Lắk
 • XSMT thứ 4:  xổ số Khánh Hòa, xổ số Đà Nẵng
 • XSMT thứ 5: xổ số Quảng Bình, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Trị
 • XSMT thứ 6:  xổ số Gia Lai, xổ số Ninh Thuận
 • XSMT thứ 7:  xổ số Quảng Ngãi, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Nông
 • XSMT cn: xổ số Khánh Hòa, xổ số Kon Tum

Tiền thưởng khi trúng xổ số miền Trung

Tham gia xo so mien trung để có cơ hội trúng giải thưởng từ giải tám đến giải đặc biệt. Ngoài ra còngiải phụ đặc biệt,  giải khuyến khích, có số tiền thưởng vô cùng hấp dẫn.

STT

Tên giải thưởng

Số lượng giải

Tiền thưởng

(VNĐ)

Tổng tiền thưởng 

(VNĐ)

1

Giải đặc biệt

1

2.000.000.000

2.000.000.000

2

Giải phụ đặc biệt

9

50.000.000

450.000.000

3

Giải nhất 

10

30.000.000

300.000.000

4

Giải nhì

10

15.000.000

150.000.000

6

Giải ba

20

10.000.000

200.000.000

7

Giải tư

70

3.000.000

210.000.000

8

Giải năm

100

1.000.000

100.000.000

9

Giải sáu

300

400.000

120.000.000

10

Giải bảy

1.000

200.000

200.000.000

11

Giải tám

10.000

100.000

1.000.000.000

12

Giải khuyến khích

45

6.000.000

270.000.000

 Trong đó: 

Giải phụ đặc biệt: có 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số.

Giải khuyến khích: khi con số đầu tiên trùng với giải đặc biệt và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải đặc biệt 6 chữ số.

Một khi tấm vé số có nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải soxomienTrung.

Kiểm tra kết quả XSMT - xổ số miền Trung

 • Tiết kiệm thời gian nhất là người chơi xem kết quả xổ số trực tiếp miền Trung tại địa chỉ trực tuyến xoso368.net. Mọi lúc mọi nơi, thông tin tại đây người chơi hoàn toàn không cần mất một khoản phí nào để xem.
 • Hoặc là xem KQXSMT tại các đại lý bán vé nơi gần nhất.
 • Nếu người chơi ở thành phố hay là ở tỉnh thì bạn có thể đến trường quay để xem kết quả vào ngày đài mở quay.
 • Sử dụng phương pháp nhắn tin để tra cứu kết quả xổ số: XS (Mã tỉnh) gửi 6022. Chỉ với 1.000vnđ để nhận ngay kết quả so xo miền Trung (sxmt) theo tin nhắn SMS.

Cần làm gì khi nhận thưởng XSMT

Khi trúng thưởng XS MT người chơi cần chú ý làm những điều sau đây:

 • Tấm vé số trúng thưởng cần giữ đúng hiện trạng không bị rách nát, chắp vá,  không tẩy xóa.
 • Người chơi cần điền thông tin chính xác của mình vào mặt sau tờ vé số trúng thưởng.
 • Giới hạn thời gian nhận thưởng trong vòng 30 ngày. Kể từ thời điểm công bố kết quả xsmt.
 • Người chơi có thể xem KQXSMT tại địa chỉ của các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh.
 • Số tiền thưởng trên 10.000.000 vnđ người chơi cần nộp thuế theo quy định của pháp luật
 • Tùy vào lựa chọ người chơi có thể nhận đủ số tiền thưởng 1 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật nếu bạn yêu cầu với công ty.

Xoso368.net các thông tin kết quả xổ số miền Trung - xs mt hàng ngày cập nhật liên tục. Để phục vụ người chơi xSMT tra cứu kết quả mỗi khi có nhu cầu dò vé. Cuối cùng chúc các bạn may mắn khi chơi so xo miên Trung.